QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG - Chức năng hoạt động của Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Chỉ mục bài viết
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - DỊCH VỤ BUỒNG PHÒNG
Chức năng hoạt động của Bộ phận Buồng phòng Khách sạn
Quy trình hoạt động Bộ phận Buồng phòng Khách sạn
Tất cả trang

Chức năng hoạt động của Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Chức năng chính:

• Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phòng khách lưu trú, hành lang và các khu vực công cộng

• Đảm bảo tính toàn vẹn của thiết kế ban đầu và điều kiện vận hành của các phòng khách, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ nội thất & đồ đạc khác

Chức năng phụ:

• Cung cấp đồng phục, quản lý đồ thất lạc, quản lý kho đồ vải, may và sửa chữa…

Chức năng khác:

• Ngoài những chức năng hoạt động trên, Bộ phận Buồng phòng Khách sạn cũng mang một số chức năng khác như: Xử lý các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn liên quan đến hoạt động của Bộ phận, xây dựng chính sách và công tác lưu trữ cho các đồ vật thất lạc, xử lý tất cả các yêu cầu liên quan đến đồ vải, bài trí hoa trang trí trong các khu vực của khách sạn... đều được quản lý kiểm soát bởi Bộ phận Buồng phòng.

Sơ đồ tổ chức Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Mô tả công việc Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Giám đốc Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Thư ký Giám đốc Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Giám sát Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Nhân viên làm Phòng Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Nhân viên vệ sinh công cộng Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

• Mô tả công việc Bộ phận Buồng Phòng Khách sạn - Nhân viên Kho vải Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Thuật ngữ Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Tiêu chuẩn giao tiếp Bộ phận Buồng phòng Khách sạn

Tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân & tác phong diện mạo nhân viên Bộ phận Buồng phòng Khách sạn 


.

Projects

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5